Movement makes you happier

Спортът и физическата активност ви правят по-щастливи - всякакъв вид спорт или физическа активност.

  От Сам Даунинг
 
Добре известно е, че упражнение ефективно подобрява настроението, което може да се използва като средство за лечение на депресия. Но тук не става въпрос само и единствено за практикуването на спорт, а всеки един вид физическа активност.

Едно от най-големите проучвания по рода си, ръководено от изследователи от Университета в Кеймбридж и Университета в Есекс, показва, че всяко ниво на физическа активност може да има положителен ефект върху емоционалното здраве.

"Има много проучвания за положителните психологически ефекти от упражненията", заяви в изявление главният автор на статията д-р Джейсън Рентфроу от катедрата по психология в Кеймбридж.

"Но това, което открихме е, че за да бъдеш по-щастлив, не е нужно да участваш в маратон - всичко, което трябва да направиш, е да се упражняваш периодично дори с лека физическа активност през целия ден."
Д-р Джилиан Сандстрьом от Катедрата по психология в Университета в Есекс заявява, че дори напълно основна дейност като "ходене от бюрото до копирна машина или от колата до вратата на офиса " е физическа активност и може да подобри вашето настроение.

Изследването обхваща 10 000 човека, които са изтеглили безплатно приложение, което проследява настроението.

Два пъти на ден приложението изследвало потребителите за настроението им, като те дават оценка за себе си на графиката включваща положителни и отрицателни оценки, предупреждения за сън, както ги пита за емоционалните им състояния и за общото удовлетворение от живота.

Приложението също така събира данни за физическата активност на всеки потребител и измерва моделите на движение на потребителя, използвайки вградения акселерометър на телефона.

Всички тези данни бяха използвани за изчисляване на резултатите за щастието на всеки потребител и бе установено, че участниците с по-високи нива на активност през целия си ден съобщават за по-положително емоционално състояние.

"Нашите данни показват, че щастливите хора са по-активни като цяло", каза д-р Rentfrow.

 

Източник: http://coach.nine.com.au/2017/01/08/12/11/physical-activity-happiness?platform=hootsuite

Movement makes you happier — any kind of movement

By Sam Downing
 

It's well established exercise is such an effective mood booster it can be used as a tool to treat depression. But it's not just exercise that can make you happier, it's movement — all movement.

One of the largest studies of its kind, led by researchers from the University of Cambridge and the University of Essex, has shown that any level of physical activity can have a positive effect on emotional wellbeing.

"There have been many studies about the positive psychological effects of exercise," said the paper’s senior author Dr Jason Rentfrow, from Cambridge’s Department of Psychology, in a statement.

"But what we’ve found is that in order to be happier, you don’t have to go out and run a marathon – all you’ve really got to do is periodically engage in slight physical activity throughout the day.”

They're not kidding when they say "slight": study co-author Dr Gillian Sandstrom, from the Department of Psychology at the University of Essex, said even totally basic activity like "walking from the desk to the photocopier, or from the car to the office door" counts towards your mood.

The study tracked 10,000 everyday people who had downloaded a free mood-tracking app for Android phones.

Twice a day the app surveyed users about their mood, asking them to rate themselves on a graph of positive-to-negative and alert-to-sleep, as well as quizzing them on their emotional states and general life satisfaction.

The app also collected self-reported data about each user's physical activity, and measured the user's movement patterns using the phone's in-built accelerometer (which is harder to cheat).

When all this data was used to calculate happiness scores for each user, it was found that participants with higher levels of activity throughout their day reported a more positive emotional state.

“Our data show that happy people are more active in general,” said Dr Rentfrow.

 

Source: http://coach.nine.com.au/2017/01/08/12/11/physical-activity-happiness?platform=hootsuite